#aniko.katalin

00_The_Apple_logo_that_cover

Appleov logo koji je bio okrenut naopako

Apple je poznat po stavljanju naglaska na dizajn i po tome što sami planiraju svoja prijenosna računala i mobilne uređaje sve do zadnjeg vijka. Kako se onda moglo dogoditi da je Appleov logo dugo vremena bio naopako na otvorenim prijenosnim…

1 / 11